Per 1-1-2020 ben ik gestopt met het geven van onderstaande trainingen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Training Ik Leer Leren

• Voor de training Ik Leer Leren kunt u uw kind aanmelden per mail, telefonisch of via de button "intakeformulier Ik Leer Leren", waarbij u de naam en geboortedatum van uw kind doorgeeft en het leerdoel van uw kind (wat wil hij/zij graag leren?).

• U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en de factuur. Deze factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het betreffende bankrekeningnummer. Een pinautomaat is helaas niet aanwezig.

• Uw kind ontvangt het werkboek tijdens de eerste trainingsbijeenkomst. 

 

Kindercoaching

• U kunt uw kind aanmelden per mail, telefonisch of via de button "intakeformulier Kindercoaching." Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, spreekt u dan gerust een boodschap in. Ik bel u binnen twee dagen terug.

• Tijdens het maken van de afspraak kunt u de reden van de aanmelding in het kort toelichten en de naam en geboortedatum van uw kind doorgeven. Tevens kunt u uw adres doorgeven.

• Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

• Omdat het ook de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, is het verplicht dat u samen met uw kind aanwezig bent tijdens de coaching. 

• Na elke afspraak spreken we samen af of er nog een volgende afspraak nodig en wenselijk is. 

• U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid. 

• De coachinggesprekken tussen de kindercoach, het kind en de ouder(s) zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie/school). Dit wordt eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden. 

• Na aanmelding van uw kind, ontvangt u een bevestiging van de afspraak. Na elke afspraak ontvangt u de factuur. Deze factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het betreffende bankrekeningnummer. Een pinautomaat is helaas niet aanwezig.

 

Training Rots & Water

• Voor de training Rots & Water kunt u uw kind aanmelden per mail, telefonisch of via het contactformulier, waarbij u de naam en geboortedatum van uw kind doorgeeft en het leerdoel van uw kind (wat wil hij/zij graag leren?).

• U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en de data waarop de trainingen worden gegeven. Bij de ontvangstbevestiging ontvangt u de factuur. Deze factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het betreffende bankrekeningnummer. Een pinautomaat is helaas niet aanwezig.

 

Algemeen

• Alle afspraken/trainingen vinden plaats op maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Locatie:  obs Hiliglo, Pastorielaan 1, Holwierde. 

• U kunt tot uiterlijk 24 uur van tevoren een afspraak verzetten of afzeggen. Indien u niet tijdig afzegt wordt de helft van het verschuldigde tarief in rekening gebracht. Tijdens de schoolvakanties is de praktijk gesloten.

• U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit houdt in dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

 

Aansprakelijkheid

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om samen met u daarvoor een oplossing te vinden. Mijn aansprakelijkheid is geldig tot het maximaal overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

 

Privacy - geheimhouding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Kindercoaching Marjanke verstrekt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoaching Marjanke kan persoonsgegevens over u en uw kind verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kindercoaching Marjanke, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kindercoaching Marjanke verstrekt.

Kindercoaching Marjanke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- voor- en achternaam van u en uw kind;

- adresgegevens van u en uw kind;

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres 

- uw leervraag/leerdoel van het kind

Waarom Kindercoaching Marjanke gegevens nodig heeft

Kindercoaching Marjanke verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.  

Hoe lang worden gegevens bewaard

Kindercoaching Marjanke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Uw gegevens worden na het beëindigen van de training/coaching een maand bewaard en daarna vernietigd. 

Delen met anderen

Kindercoaching Marjanke verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden. Dit gebeurt alléén indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals er bijvoorbeeld signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen. Dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie/school).Dit wordt eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kindercoaching Marjanke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.