Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een kort durende begeleiding van een kind waarbij het kind en ouders leren hoe zij hun probleem gemakkelijker kunnen oplossen of leren hiermee gemakkelijker om te gaan. De ouders leren hoe ze hun kind daarbij kunnen ondersteunen.

 

Wat is het doel van kindercoaching?

Kindercoaching biedt het kind ondersteuning en begeleiding naar verandering en verbetering. Het kind staat hierbij centraal en leert zijn/haar eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden. Dit noemen we ook het “rood denken” (denken in problemen) leren ombuigen naar “groen denken” (denken in oplossingen).

 

Wanneer naar een kindercoach?

Mijn doelgroep is kinderen van 9-15 jaar die bijvoorbeeld vaak boos worden en willen leren hiermee om te gaan, kinderen die zich onzeker voelen, kinderen die moeite hebben zich te concentreren of last hebben van andere dingen waardoor ze zich niet fijn of niet begrepen voelen.

 

Mijn werkwijze

In mijn praktijk werk ik oplossingsgericht vanuit het hier en nu. Dit houdt in dat ik, samen met het kind, het probleem dat het kind ervaart vertaal in een nog te leren vaardigheid. Hierdoor wordt het kind meer bewust gemaakt van de voordelen die het heeft om een bepaalde vaardigheid te kunnen en wordt het kind gemotiveerd om het te leren.

Na de aanmelding nodig ik u en uw kind uit voor een intakegesprek waarin we met elkaar kennismaken, er een probleemanalyse wordt gemaakt en het leerdoel wordt besproken.

Vervolgens wordt een tweede afspraak gepland waarbij de begeleiding van uw kind start. Samen met het kind en u gaan we op zoek naar de kwaliteiten van het kind en wordt de focus verlegd van "het probleem" naar “de oplossing”. Het kind wordt als het ware aan de hand genomen en gaat samen met de kindercoach op zoek naar oplossingen voor het probleem. Dit gebeurt spelenderwijs waarbij steeds gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft om weer vol (zelf)vertrouwen op weg te gaan.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen aan het kind en de ouders. Ik ga er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te ontdekken ervaart uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Over het algemeen geven 1 tot 5 afspraken al veel inzicht en handvatten waarmee het kind zelfstandig verder kan.