Per 1-1-2020 ben ik gestopt met het geven van de training Ik Leer Leren. Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Als leren lastig gaat …

Buikpijn, niet naar school willen, onzeker zijn, hoofpijn, denken dat je het niet kunt, hyperventileren, totaal blokkeren bij de gedachte aan school, de lat voor jezelf heel hoog leggen, moeite hebben om gemotiveerd te blijven, geen idee hebben hoe je kunt leren omdat je de basisschool met 2 vingers in de neus hebt doorlopen en jezelf nu tegenkomt in het voortgezet onderwijs, boosheid, frustratie.

Zomaar wat praktijkvoorbeelden van signalen van uw kind dat het leren op school lastig gaat. Belangrijk is om hierover met uw kind in gesprek te gaan en tot de kern van het probleem te komen. Mijn ervaring is dat het veelal gaat om vaardigheden die uw kind (nog) niet beheerst en wel te leren zijn. De training Ik Leer Leren is hiervoor speciaal ontwikkeld en geef ik aan kinderen van 9 tot 15 jaar.

 

Wat leert uw kind bij de training Ik Leer Leren?

Uw kind leert:

  • - zijn/haar leerstijl en leerstrategie > wat is zijn/haar talent en hoe zet je dat effectief in bij leer- en maakwerk?
  • - zich te concentreren > hoe houd uw kind zijn/haar focus en wat heeft hij/zij daarin nog te leren?
  • - om te gaan met spanning en stress (“ik kan het toch niet”) en leert helpende gedachten te gebruiken
  • - wat hij/zij nodig heeft om gemotiveerd te blijven
  • - plannen en organiseren van huiswerk en vrije tijd en leert hoe hij/zij overzicht kan houden
  • - inzicht te krijgen in zijn/haar manier van leren en maakt een eigen plan van aanpak
  • - hoe hij/zij het geleerde kan gebruiken
  • - verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces

De leerdoelen van uw kind worden samen met u en uw kind gesteld. Iedere les wordt afgesloten met helpende acties voor uw kind. Hiermee gaat hij/zij oefenen in de praktijk en de ervaringen worden teruggekoppeld en besproken in de volgende les. 

Er wordt gebruik gemaakt van een werkboek, oefeningen, spelletjes, interactie met andere kinderen in de groep (van en met elkaar leren).

 

Géén huiswerkbegeleiding

Veelal wordt gedacht dat de training Ik Leer Leren een soort bijles of huiswerkbegeleiding is. Dit is zeker niet het geval. De training Ik Leer Leren leert uw kind welke voorwaarden nodig zijn om tot leren te komen en gaat dus over hoe uw kind invloed kan hebben op zijn/haar leerproces.

 

Aanmelden

Deze training kan zowel in groepsverband als individueel worden gevolgd.

Groepstraining (2 tot 8 kinderen)
Uw kind krijgt 5 groepstrainingen van 1,5 uur. Kosten € 182,50, dit is inclusief het werkboek Ik Leer Leren van € 32,50.

Individuele training
Uw kind krijgt 5 individuele trainingen van 1 uur. Kosten € 245,00, dit is inclusief het werkboek Ik Leer Leren van € 32,50.

Meer informatie vindt u op: www.ikleerleren.nl