Ik Leer Leren: kinderen leren hóe ze handig(er) kunnen leren

Deze training is gericht op het leerproces van elk kind, dus het leren van vaardigheden die je nodig hebt bij het ‘leren leren.’ Hoe doe je dat, leren? Hoe leer je wat belangrijk is en wat bijzaak? Hoe plan je je huiswerk en hoe kun je je planning bijstellen? Hoe blijf je gemotiveerd en geconcentreerd werken?

 

 

Voor wie is de training bedoeld?

Ik geef de training aan kinderen van 9 jaar tot 15 jaar, bijvoorbeeld leerlingen van groep 7/8 (ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs), plusklassers, brugklassers, 2e jaars die vastlopen in het voortgezet onderwijs, kinderen die moeilijk tot leren komen door concentratieproblemen, faalangstig zijn, gebrek aan motivatie hebben, kinderen die onder hun niveau presteren en kinderen met leerachterstanden.

 

Wat leer je?

Je leert wat je kwaliteiten zijn en je leerstijl en hoe je daar het beste gebruik van kunt maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  •  Leerstijl en leerstrategie: wat is jouw talent en hoe zet je dat effectief in bij leerwerk en maakwerk?
  •  Concentratie: hoe houd je je focus en wat heb je daarin nog te leren?
  •  Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress en het aanleren van helpende gedachten.
  •  Motivatie: hoe ga je om met "geen zin" en blijf je gemotiveerd?
  •  Aanleren van helpende leerstrategieën;
  •  Leren plannen en organiseren van huiswerk (en vrije tijd);
  •  Inzicht krijgen in jouw manier van leren;
  •  Evalueren: wat weet ik nu en hoe ga ik het toepassen?

De leerdoelen van uw kind worden samen met (u en) uw kind gesteld. Iedere les wordt afgesloten met helpende acties voor uw kind. Hiermee gaat hij/zij oefenen in de praktijk en de ervaringen worden teruggekoppeld en besproken in de volgende les. 

 

Opbouw van de training:

Iedere training kent een vaste structuur waarbij rust en activiteiten elkaar afwisselen. Elke les heeft een eigen thema.

De groepstraining van 5 lessen van 1,5 uur heeft kost € 182,50. Dit is inclusief het werkboek van € 32,50. De groepsgrootte is 2 tot 10 kinderen.

Mist uw kind door omstandigheden een groepsles? Dan is het mogelijk deze les individueel (1 op 1) in te halen. Kosten hiervan zijn € 15,00.

Wilt u dat uw kind de training individueel volgt, dan geldt een speciaal tarief van € 42,50 per les. U betaalt dan € 245,00 inclusief het werkboek.

 

 

Aanbod voor scholen:

Het is ook mogelijk dat ik de training Ik Leer Leren op uw school kom geven. Bijvoorbeeld aan kleine groepjes leerlingen (minimaal 2 tot maximaal 10 leerlingen), klassikaal of als naschools aanbod. Hiervoor gelden speciale tarieven. Neemt u vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie over de training op uw school en vraag een offerte op maat aan.

In het schooljaar 2017-2018 heb ik op obs Hiliglo een aantal gastlessen gegeven aan groep 7/8. De module Plannen & organiseren uit de training Ik Leer Leren werd als heel positief ervaren door de leerlingen. Zij vonden het zeer zinvol en samen hebben we mooie oplossingen gevonden voor elkaars “problemen”.

Wilt u dat ik ook op uw school een gastles kom geven? Er zijn 5 modules. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie over Ik Leer Leren kunt u ook kijken op www.ikleerleren.nl

 

Startdata

Kijk bij het kopje ‘tarieven’ naar actuele data.